Ky truk me letra paraqet magji të nivelit të lartë!

Grupit  “Virtuoso” nuk mund të i mohohet niveli i lartë i ekzekutimit të truqeve të tyre me letra.Per të mundësuar studimin e lëvizjeve të tyre të shpejta nevojitet një kamerë e tipit “slow-motion”.Megjithatë edhe pasja e një paisje të tillë nuk është garancë për kuptimin e këtyre lëvizjeve të avansuara. Për më tepër shiqoni viedoklipin…