Politikanë – gëzuar dita ndërkombëtare e qenefit

Sot është dita ndërkombëtare e toaletit. Të gjithë politikbërësve në Shqipëri e Kosovë, pozitë e opozitë i urojmë 19 nëntorin ditën ndërkombëtare të “qenefit”. Shpresojmë ne ngritjen e  vetëdijës së tyre e të “dhj…in në qenef e jo në politikë.